torsdag 26. juli 2012

Stillhet


I stillheten spirer liv.
I stillheten er du aldri alene.