mandag 11. april 2011

Tåre, du tarv ikkje falla

det var lite for deg
men mykje for meg;
eit smil når det gjaldt
og eit handtrykk var alt
tåre
du tarv ikkje falla
eg veit at du er salt
olav h. hauge